GJELDENDE TILLEGG

ENERGI

VALUTA

MOBILITET

 

Olje- og energitillegg transport:

Innland:                  21,42%
Norden:                  41,46%
Europa:                   46,46%

 

Valutatillegg internasjonal transport:

Tillegg                     18,81%

 

Tillegg EUs Mobilitetspakke:

Sverige:                    0,00%
Danmark:                 11,50%
Øvrige Europa:         10,50%

Energitillegg terminaler:

Tillegg:                   9,20% 
                                                                           
Vår logistikkvirksomhet har blitt påvirket av at strømkostnadene øker dramatisk. Vi får dessverre ingen subsidier fra myndighetene slik husstander får, men gjør til gjengjeld energibesparende tiltak. Våre merkostnader øker allikevel til mye mer enn vår kostnadskalkyle er i et normalt strømmarked. Vi anser det som en ekstraordinær situasjon som har pågått for lenge og derfor har vi innført dette tillegget på lagerleie og lagertjenester.                                               
Tillegget vil bli oppdatert månedlig basert på utviklingen av strømpris.                                                                                                                                                                                                              

Tilleggets justering skjer den 5. og 20. hver måned og er basert på siste tids gjennomsnittlige dieselpriser ifølge EUs Energy Portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlige dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring av dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.