Gjeldende tillegg

Ekstraordinære endringer av tillegg!

 

Sanksjonene mot Russland har ført til en voldsom utvikling i oljeprisen de siste ukene. 

For å sikre at våreunderleverandører blir kompensert for denne plutselige endringen har vi besluttet å justere olje- og energitilleggene to ganger pr. måned.

Endringer som gjennomføres den 5. i hver måned er basert på gjennomsnittsprisen i siste halvdel av foregående måned.

Endringer som gjennomføres den 20. hver måned er basert på gjennomsnittsprisen i første halvdel av inneværende måned.

Vi takker på forhånd for deres forståelse og skulle det være behov for ytterligere forklaringer eller spørsmål, ta kontakt med din faste kontaktperson hos oss. 

 

 

Olje- og energitillegg:

Pr 05. mai 2022

Innland: 22,50 %

Norden: 45,85 %

Europa: 50,85 %

 

Valutatillegg internasjonal transport:

Pr. 05. mai 2022

5,72 %

Tillegg vedr EUs Mobilitetspakke:

Pr. 05. mai 2022

Sverige: 0,00%

Danmark: 11,50%

Øvrige Europa: 8,00%

Tilleggets justering skjer den 5. og 20. hver måned og er basert på siste tids gjennomsnittlige dieselpriser ifølge EUs Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.

For Innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.