Pris tillegg

Olje og energitillegg

 

Innland: 12 %

Sverige: 33 %

Europa: 38 %

 

 

Larvik 20/12-2019:

 

Vi opererer i ett stadig utfordrende marked, og opplever økende kostnadspress.

 Kostnader for spesielt drivstoff og bom har økt kraftig, og på bakgrunn av det ser vi oss nødt til å justere våre priser opp med 5%.

 Vi håper på forståelse for justeringen, og ser fram imot et fortsatt godt samarbeid i året som kommer.