Pris tillegg

Olje og energitillegg

 

Innland: 12 %

Sverige: 33 %

Europa: 38 %

 

 

VALUTATILLEGG:

19/3 : 24%

20/3 : 14,54%

23/3 : 20,95%

24/3 : 20,95%

25/3 : 16,61%

26/3 : 15,23%

27/3 : 13,76%

30/3 : 15,53%

31/3 : 13,95%

1/4 : 12,48%

2/4 : 11,88%

3/4 : 11,69%

6/4 : 12,57 %

7/4 : 10,60 %