KVALITET OG MILJØ

Vi jobber med å gjøre arbeidsprosedyrer mer effektive og redusere belastningen på miljøet. Dette er en kontinuerlig prosess med sikte på å bedre våre tjenester uten at det går på bekostning av kvalitet og helhjertet personlig service.

Se våre miljørapporter

 

Vi vil gjerne høre fra deg dersom du har innspill

til hvordan vi kan forbedre oss i forhold til klima-

og miljøpåvirkning.

Send en mail med dine innspill til:

thoresen@thoresentransport.no

 

Transport- og miljøpolicy

Thoresen Transport AS skal redusere utslipp til miljøet og redusere daglig energibruk i forbindelse med gjennomføring av våre transporter.

Vi skal hindre unødvendige CO2-utslipp og gjøre tjenestereiser mest mulig miljøvennlig. Vi har en nyere bilpark med nyeste teknologi som gir lavere utslipp. Vi krever det samme av våre underleverandører. Thoresen Transport AS skal oppmuntre til og legge til rette for at flest mulig reiser miljøvennlig til og fra jobb. Medarbeidere i virksomheten skal bevisstgjøres i forhold til sitt forbruk av energi og utslipp til miljøet.