Cato Folvik tar over som daglig leder i Thoresen Transport AS etter Lars Thoresen som nå etter eget ønske har bedt om å bli løst fra stillingen.

Etter 39 år som daglig leder har Lars Thoresen etter eget ønske bedt å bli løst fra stillingen som daglig leder, og fokusere mer mot salg og marked. Han vil fortsatt være deleier i selskapet. Lars Thoresen vil fortsette sitt virke i ny rolle som ansvarlig for salg og marked, samt ivareta sitt styreverv i selskapet som tidligere.

«Valget om å overlate roret til Cato er en riktig avgjørelse. Vi har jobbet sammen i mange år og jeg er trygg på at han vil gjøre en svært god jobb. Selv ønsker jeg å rette fokuset mitt mot salg og marked, men vil selvsagt bistå Cato dersom det skulle være behov for det.» sier Lars Thoresen.

Cato har jobbet i selskapet i 14 år og har solid og bred erfaring innen bransjen. «Jeg ser fram til å ta over den daglige driften i Thoresen Transport og forvalte den tilliten jeg nå har fått etter beste evne.» sier Cato Folvik som blir daglig leder i Thoresen Transport den 1. januar 2023.

Styreleder Kjell-Arne Eloranta, som representerer hovedaksjonæren FREJA Transport & Logistics, er svært godt fornøyd med valget til Lars Thoresen om å fortsette utviklingen av selskapet gjennom sin nye rolle og at Cato Folvik vil overta det daglige ansvaret, slik at kontinuiteten fortsetter.

Kapasiteten er videreutviklet den senere tiden og inkluderer nå over 45 egeneide eller profilerte biler, samt 7500 kvm lager i Larvik Havn.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

  • Cato Folvik, daglig leder i Thoresen Transport AS.
    Mail: cato@thoresentransport.no eller telefon: 0047 – 3314 0060
  • Kjell-Arne Eloranta, administrerende direktør i FREJA Transport & Logistics AS.
    Mail: kae@freja.com eller telefon: 0047 – 2207 5000
  • Lars Thoresen, nåværende eier i Thoresen Transport AS.
    Mail: lars@thoresentransport.no eller telefon: 0047 – 3314 0060

Thoresen Transport er en del av FREJA Group og holder til sentralt ved containerhavna i Larvik hvor det disponeres lager på totalt 7500 kvm.

Thoresen Transport har kompetansen som skal til for å ta hånd om hele logistikken for sine kunder.

Selskapet har godt kvalifiserte medarbeidere innen fagfelt som nasjonal og internasjonal transport, containertransport samt fortolling/spedisjon.

Gjennom FREJA sitt nettverk worldwide kan Thoresen Transport tilby alle former for transport/lagring og andre tjenester over hele verden.