Det er en meget spesiell tid med unormalt store kostnadsøkninger slik som energikrisen i Europa, renteøkninger og høy inflasjon, som kun er noen av årsakene. I Norge har bl.a. kostnadene for lastebiltransport økt med 17,1% siste år, ifølge SSB.

I samfunnet er det samtidig fokus på miljø og det stilles høyere krav til oss som transportør på dette området. Vi har alltid miljø og sikkerhet på agendaen og skifter derfor hyppig ut bilparken og annet nødvendig utstyr. For oss er det viktig å benytte oss av ny teknologi for bl.a. å sørge for lavere CO2 utslipp.

Transportmarkedet er utfordrende og presset på pris og kapasitet. Vi jobber kontinuerlig med løsninger for å holde kostnadsnivået nede. Til tross for vår innsats for å holde kostnadene under kontroll ser vi oss dessverre nødt til å øke våre priser.

Vi justerer våre priser med følgende satser fra 01.12.2022:

Internasjonal biltransport + 8,5%

Innlands biltransport + 8,5%

Spedisjonstjenester og lagerhandling + 8,5%

Lagerleie + 8,5%

Fly-/sjøfrakt reguleres i takt med markedet

Justering av olje-, energi- og valutatillegg skjer for tiden den 05. og 20. hver mnd. Vi opprettholder samme frekvens inntil videre pga. store prisvariasjoner og uforutsigbar utvikling.

Tillegget vedr EUs mobilitetspakke, som ble innført i februar 2022, vil justeres 1. desember 2022.

Alle tilleggssatser er alltid oppdatert her: www.thoresentransport.no/pristillegg

Det henvises dessuten til våre til enhver tid gjeldende generelle betingelser som følger med våre avtaler. Disse kan sendes på forespørsel.

Vennligst ta kontakt med din faste kontaktperson hos oss dersom du har spørsmål knyttet til dette.