Thoresen Transport AS har besluttet å innføre tiltak etter at regjeringen natt til fredag 3. desember innførte forskrift for å begrense spredningen av koronaviruset. Forskriften gjelder for kommuner rundt Oslo med høy smittespredning, men vi velger uansett å inkludere tiltakene i alle områder vi er representert.

Våre sjåfører og ansatte oppfordres til å begrense nærkontakt iht. anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Thoresen Transport AS innfører følgende smitteverntiltak umiddelbart:  

  • Påbud om bruk av munnbind dersom avstand på 1 meter ikke kan overholdes.
  • Hyppig vask og desinfisering av hender. Våre biler skal være utstyrt med hånddesinfeksjon.
  • Ansatte med symptomer skal holde seg hjemme og teste seg for Covid-19.

Signatur ved mottak av varer:

Ved levering av varer vil sjåfør notere seg navn på mottaker med blokkbokstaver på fraktbrev. Når det benyttes app for digital signatur vil sjåfør registrere navn på mottaker elektronisk og signere selv.

Tiltakene iverksettes omgående og er gjeldende inntil videre. Det vurderes fortløpende om det er behov for å gjøre endringer i tiltakene. Vurderingene gjøres etter anbefaling fra helsemyndighetene.

Har du spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med oss på telefon 33 14 00 60.