Våre kunder blir stadig mer miljøbevisste og stiller høyere krav til oss som transportør. I Thoresen Transport AS har vi fokus på miljø og sikkerhet og skifter derfor hyppig ut bilparken og annet nødvendig utstyr. Vi har egeneide biler, dyktige sjåfører og medarbeidere som tar både miljøet og kunden på alvor og som jobber for forutsigbarhet for våre kunder.


Vi i Thoresen Transport AS jobber kontinuerlig med løsninger for å holde kostnadsnivået nede. Til tross for vår innsats for å holde kostnadene under kontroll i et utfordrende marked, som er presset på pris og kapasitet, ser vi oss dessverre nødt til å øke våre priser.


Vi justerer våre priser med følgende satser fra 01.01.2022:


Internasjonal biltransport + 7,7%
Innlands biltransport + 7,7%
Spedisjonstjenester og lagerhandling + 4,0%
Lagerleie + 5,5%
Fly-/sjøfrakt reguleres i takt med markedet


Diesel-, energi- og valutatilleggene endrer struktur fra 01.12.2021, til månedlige variabler som justeres den 10. hver måned. Se våre hjemmesider for de til enhver tid gjeldende tillegg.


Vi tar forbehold om økte kostnader som følge av nye regler i 2022 tilknyttet EUs mobilitetspakke.


Vennligst ta kontakt med din faste kontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette.