TIL LANDS, TIL VANNS, OG I LUFTA

De beste løsningene kjenner ingen grenser

VI BLIR OVERRASKET SELV NOEN GANGER

Selv en vanskelig sak kan få en enkel løsning.

Vi har erfaringen som fjerner spenningen i hverdagen

Velkommen

Thoresen Transport AS er et veletablert transport- og spedisjonsfirma lokalisert ved containerhavna i Larvik. Firmaet ble etablert i 1982 og har i dag godt kvalifiserte medarbeidere innen fagfelt som nasjonal og internasjonal transport, containertransport og fortolling/spedisjon. Thoresen Transport AS har i de senere årene hatt en jevn og god utvikling. Vi har som mål å være en leverandør med god kvalitet og service. Med solid lokal forankring er vi alltid tilgjengelige for våre kunder. Sammen med våre lokale og internasjonale samarbeidspartnere dekker vi hele transportsegmentet og kan tilby konkurransedyktige priser og løsninger på alle områder. Gjennom våre motiverte medarbeidere ønsker vi å være en partner du kan satse på, der vi kan ivareta deres transportbehov både nå og i fremtiden. I 2021 kjøpte FREJA Transport & Logistics AS 80% av aksjene i selskapet og vi ble en del av FREJA Group. De resterende 20% eies av vår grunnlegger, Lars Thoresen.

Siste nytt

Thoresen Transport omorganiserer

Thoresen Transport omorganiserer

Cato Folvik tar over som daglig leder i Thoresen Transport AS etter Lars Thoresen som nå etter eget ønske har bedt om å bli løst fra stillingen. Etter 39 år som daglig leder har Lars Thoresen etter eget ønske bedt å bli løst fra stillingen som daglig leder, og...

Informasjon om pris- og avtaleendringer 01.12.2022

Informasjon om pris- og avtaleendringer 01.12.2022

Det er en meget spesiell tid med unormalt store kostnadsøkninger slik som energikrisen i Europa, renteøkninger og høy inflasjon, som kun er noen av årsakene. I Norge har bl.a. kostnadene for lastebiltransport økt med 17,1% siste år, ifølge SSB. I samfunnet er det...

Info om EUs Mobilitetspakke

Info om EUs Mobilitetspakke

EU implementer nå i februar en mobilitetspakke for transportindustrien. Mange forventet at pakken ville bli utsatt som følge av stor sjåførmangel i Europa, og vesentlig kapasitetsbrist som følge av pandemiens påvirkninger. De norske myndighetene har ennå ikke...