Menu

Spesialtransport

Vi kan tilby løsninger også for sendinger som går utover standard størrelse/vekt. Vårt engasjement blir gjerne en totalløsning som inneholder alt fra prosjektering og planlegging til gjennomføring av oppdraget.

Via våre mange kontakter i bransjen kan vi skaffe tilveie det transportmiddelet som til enhver tid er best egnet for jobben. Vi kan tilby løsninger basert på landeveis transport av ekstra lange og/eller tunge kolli, enten i kombinasjon med innleid mobilkran eller egen kranbil.

Vår erfaring med denne type oppdrag i kombinasjon med gode underleverandører gjør at vi kan produsere løsninger til riktig pris og god kvalitet.