Menu

Tollforretningsavgift

Avgift ved grensepassering hvor grensespeditør innvolveres i tollbehandling av en sending.