Menu

NSAB 2015

Alle som driver med transport og spedisjon er forpliktet til å ha en forsikring som dekker de krav til erstatning som ligger nedfelt i hver enkelt transportform / konvensjon.

NSAB 2015 regulerer forholdet mellom speditøren og hans oppdragsgiver. Avtaleverket har kommet i stand gjennom forhandlinger - og etter avtale - med Nordisk Speditørforbund på den ene siden og de nordiske transportorganisasjoner på den andre.